kde nás nájdete
certifikáty a osvedčenia
profil

Ako na to?

Spoznajte metódy našej výučby anglického jazyka

Na našich hodinách angličtiny sa stretnete s prevažne priamou konverzačnou metódou:

 • hovoríme čo najviac v angličtine, slovenčina slúži len ako podpora porozumenia, najmä pri začiatočníkoch
 • celú hodinu rozprávate, odpovedáte na otázky a učíte sa ich klásť
 • písanie a čítanie je len podporné
 • všetko sa učíte v kontexte tém aplikovateľných do života
 • dostávate rôznorodé domáce úlohy, najmä pozerať filmy a seriály, čo vás bavia, čítať a počúvať v anglickom jazyku
 • rozoberáte obľúbené piesne, články a témy, ako obohatenie tém z učebníc

Vaše návrhy a vlastné materiály sú vítané. Hodiny sú šité študentovi na mieru.

 

Vyberte si z našich učebných modulov

 • everyday english
 • business english
 • children english
 

Everyday English

Pracujeme s najmodernejšími učebnicami z Oxford books zameranými na konverzačnú metódu:

 • prehľadne graficky spracované:
  • 1 lekcia na 1 strane;
  • 4 lekcie = 1 tematický celok
  • 1. lekcia zameraná na slovnú zásobu,
   2. lekcia zameraná na gramatiku,
   3. lekcia zameraná na praktické zručnosti - počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie,
   4. lekcia obsahuje komix zo života s frázami
 • gramatika v tabuľkách s praktickými príkladmi
 • pracovný zošit, ku každej lekcii strana cvičení na doma
 • ku knihe CD s nahrávkami v rôznych prízvukoch
 • audio skripty k nahrávkam vzadu
 • tématické celky s prehľadne zapracovanou gramatikou do kontextu témy zo života

Business English

Pracujeme s najmodernejšími učebnicami z Oxford books zameranými na obchodnú angličtinu:

 • 1 lekcia na dvojstrane
 • s praktickými témami z pracových jednaní a situácií
 • užitočné frázy
 • použitá gramatika zhrnutá v tabuľkách
 • nahrávky z reálnych pracovných situácií
 • konverzácia a rolové prehrávanie situácií na hodine

Children English

 • deti sa učia hravou formou
 • používame piesne, videjká, hranie s bábkami, kreslenie, pexeso, obrázky, pohybové hry, konverzáciu, rôzne nalepovacie a obrázkové slovníky a knižočky... čokoľvek, čo vaše dieťa baví
 • nerozvíjame len jazykové zručnosti, rozvíjame vaše dieťa a jeho danosti ako také