kde nás nájdete
certifikaty
profil

Profil

Mgr. Mária Dwyn Sumbalová

Niečo o mne:

Učiť ma veľmi baví, lebo milujem robiť s ľuďmi a rozvíjať ich danosti a potenciál a vidieť, že niečo nové dokázali. Mám dobré komunikačné aj medziľudské schopnosti, široký záber záujmov a veľmi rada spoznávam nových ľudí a pomáham im rásť.

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku, ktorá bola zameraná na individuálny prístup v pedagogickej aj poradenskej práci s ľuďmi s rôznymi špecifikami a tvorivé spôsoby rozvoja osobnosti a daností človeka. Štúdium medicíny a psychologických disciplín mi poskytli vhľad do fungovania človeka aj po biologickej a psychologickej stránke. Štúdium umenia ma rozvinulo v intuícii a tvorivosti. Všetky tieto vedomosti a zážitky sa snažím uplatňovať vo svojom prístupe ku klientom, aby dosiahli čo najlepšie výsledky a zároveň aby ich učenie bavilo a celkovo obohacovalo a rozvíjalo ako osobnosti.

Jazykové znalosti som nadobudla už na jazykovom gymnáziu, neskôr ich rozvinula a obohatila samovzdelávaním, pozeraním filmov, čítaním, komunikáciou s anglicky hovoriacimi známymi a praktizovala ich aj pobytom a prácou v írskom Dubline. Potrebnú kvalifikáciku na vykonávanie živnosti som si doplnila štátnou skúškou v Bratislave.

Ďalšie informácie o mne si môžte pozrieť v mojom životopise, a priložených osvedčeniach, no a samozrejme osobne, keď sa uvidíme.

Pre tých, čo vás zaujíma moja umelecká tvorba (hudba, básne, remeslá, dizajn), navštívte moju stránku Mary Dwyn Arts.

Teším sa na vás, a na to, čo sa spolu budeme môcť naučiť a zažiť.